Seznam společností > Trade FIDES a.s.

Trade FIDES a.s.

Dornych 57, 617 00 Brno

Číslo certifikátu Certifikovaný výrobek - typ Platnost do
TT-269/2020

Skříňové trezory mobilní a určené k zazdění  | Certifikované výrobky EZS  | Seznam certifikovaných výrobků  | 

Zálohovaný napájecí zdroj (typ A) typ PWR 533 v krytu K70 včetně odvozené varianty PWR 533 v krytu K40

Poznámka nebo stupeň zabezpečení:

schéma 1a podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

VYHOVĚL :stanoveným požadavkům podle ČSN EN 50131-6  ed. 3:2018 v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č.3  pro stupeň zabezpečení 3 a třídu prostředí II