Seznam společností > Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha8 -Libeň

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Praha8 -Libeň

Číslo certifikátu Certifikovaný výrobek - typ Platnost do
TT-142/2020

Okna, dveře, vrata a lehké obvodové pláště  | bezpečnostní třída RC 3  | 

Bezpečnostní příčka Rigips typ 3.40.04-06 – HB RC 3 osazena ocelovou zárubní s profilem NB z plechu tloušťky 1,5 mm

Poznámka nebo stupeň zabezpečení:

schéma 5 dle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. pro klasifikaci podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 do bezpečnostní třídy RC 3 a splňuje požadavky certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.2

 

23.04.2023


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |