Seznam společností > Porta KMI Poland spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Porta KMI Poland spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Szkolna 26 84-239 Bolszewo, Polsko

Číslo certifikátu Certifikovaný výrobek - typ Platnost do
TT-358/2020

Uzamykací systém dle NBÚ  | Uzamykací systém typ 2  | 

Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus keyOne Xpert (sériová) typ XR 01 N, 30+35 a odvozených variant v provedení viz kapitola 6

Poznámka nebo stupeň zabezpečení:

schéma 5 podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

uzamykací systém typ 2 včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě „BUMPINGU“ podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. určený pro otvorové výplně v RC 3 podle ČSN EN 1627:2012 v rozsahu certifikačního postupu NBÚ, příloha č. 1.2 pro Cylindrické vložky – mechanické