Zveme vás na jednodenní školení zaměřené na mechanické a elektronické trezorové zámky (23. 2. 2018)

Vážení partneři,

S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen především odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamykacích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních služeb.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

Školení ZVB pozvánka + přihláška

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Odborný garant školení: Ing. Petr Koktan

Organizační garant školení: Zdenka Fišerová

Sekretariát školení: TREZOR TEST s.r.o., telefon – 284 892 997, e-mail trezortest@trezortest.cz

Místo konání školení: TREZOR TEST s.r.o., Na Vršku 67, Klecany, Praha – východ

Účastnický poplatek: Pro členy CMZS, AZKS, AGA činí účastnický poplatek  960,- Kč v případě nečlenů 1250,- Kč.  Cena je za osobu, zahrnuje informační materiál, občerstvení a DPH 21%. 

Počet účastníků: minimálně 6 osob – maximálně 9 osob

Termín konání: 23. 2. 2018 

Zahájení: 23. 2. 2018 v  09:00 hod

Ukončení:  23. 2. 2018 v 13:00 hod

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 1. Historie trezorových zámků – vývoj (ZVB)
 2. Základní typy a konstrukce – mechanické, elektronické
 3. Normativní požadavky pro ZVB
 4. Mechanické klíčové
 5. Mechanické kombinační
 6. Zásady montáže mechanických zámků – lafety, číselníky
 7. Sejfové zámky
 8. Elektronické zámky
 9. Vstupní jednotky elektronických zámků
 10. Zásady montáže elektronických zámků
 11. Biometrické zámky
 12. Základní metody překonávání – otevírání ZVB

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

XXI. ROČNÍK SEMINÁŘE: Současný stav certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů – požadavky a postupy 2017 (21. 9. 2017)

Vážení přátelé,

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru.

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle nových aktualizací ČSN EN a EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikačního postupu NBÚ – aktualizace 2016.

S tím je spojeno i další téma –  aktuální stav uvádění na trh stavebního kování, otvorových výplní a poplachových systémů – informace o potřebné dokumentaci atd.

Velmi rádi bychom ve spolupráci s Vámi vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvánka na seminář v Čertousech 2017

TREZOROVÁ TECHNIKA, současný stav certifikace a zkoušení – systém a požadavky 2017 (15. 6. 2017)

Vážení přátelé, výrobci a uživatelé trezorové techniky,

v tomto roce dochází k revizi obou základních norem pro trezorové hospodářství – EN 1143-1 – TREZORY a EN 1300 – TREZOROVÉ ZÁMKY.

Protože se jedná o podstatné změny, které dále ovlivní i návazné normy pro depozitní systémy, noční trezory, trezory pro ATM atd., rozhodli jsme se Vás neprodleně o nových požadavcích a systému zkoušek informovat.

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle nových aktualizací ČSN EN a EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 včetně systému zkoušení.

Velmi rádi bychom ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvanka na seminář – Trezorová technika

Zveme vás na dvoudenní školení zaměřené na nouzové otevírání dveřních uzávěrů (24. – 25. 5. 2017)

Vážení partneři,

S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen především odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamykacích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních služeb.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Přihláška na školení

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Odborný garant školení: Ing. Petr Koktan

Organizační garant školení: Zdenka Fišerová

Sekretariát školení: TREZOR TEST s.r.o., telefon – 284 892 997, e-mail trezortest@trezortest.cz

Místo konání školení: TREZOR TEST s.r.o., Na Vršku 67, Klecany, Praha – východ

Účastnický poplatek: 4000,- Kč na osobu  (zahrnuje informační materiál včetně  DPH 21%)

Počet účastníků: minimálně 6 osob – maximálně 9 osob

Termín konání: 24. – 25. 5. 2017 

Zahájení: 24. 5. 2017 v  09:00 hod

Ukončení:  25. 5 . 2017 v 15:00 hod

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 1. Dveřní uzávěry a jejich komponenty – rozdělení, názvosloví a základní požadavky,
 2. Nedestruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod.,
 3. Destruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod.,
 4. Funkce cylindrické vložky,
 5. Nedestruktivní otevření cylindrické vložky,
 6. Funkce obyčejného zámku,
 7. Nedestruktivní otevření obyčejného zámku,
 8. Funkce dozického zámku,
 9. Nedestruktivní otevření dozického zámku,
 10. Funkce zámku pro cylindrickou vložku,
 11. Destruktivní otevření dveřních uzávěrů – cylindrické vložky – rozlomení, vytržení, odvrtání
 12. Destruktivní otevření přídavných zámků.

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

XX. ROČNÍK SEMINÁŘE: Současný stav certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů – systém a požadavky 2016

Vážení přátelé,

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav výkonu certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru.

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle nových aktualizací ČSN EN a EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikačního postupu NBÚ – aktualizace 2016.

S tím je spojeno i další téma –  aktuální stav uvádění stavebního kování na trh, u kterého je zákonná povinnost označení CE.

Velmi rádi bychom ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvánka na seminář v Čertousech 2016

Zveme vás na jednodenní školení zaměřené na mechanické a elektronické trezorové zámky (24. 2 . 2016)

Vážení partneři,

S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen především odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamykacích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních služeb.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Přihláška na školení

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Odborný garant školení: Ing. Petr Koktan, Jaromír Urbanec

Organizační garant školení: Zdenka Fišerová

Sekretariát školení: TREZOR TEST s.r.o., telefon – 284 892 997, e-mail trezortest@trezortest.cz

Místo konání školení: TREZOR TEST s.r.o., Na Vršku 67, Klecany, Praha – východ

Účastnický poplatek: 1550,- Kč na osobu  (zahrnuje informační materiál, občerstvení a DPH 21%)

Počet účastníků: minimálně 6 osob – maximálně 9 osob

Termín konání: 24. 2. 2016

Zahájení:  09:00 hod

Ukončení:  15:00 hod

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 • Historie trezorových zámků – vývoj ( ZVB )
 • Základní typy a konstrukce – mechanické, elektronické
 • Normativní požadavky pro ZVB
 • Mechanické klíčové
 • Mechanické kombinační
 • Zásady montáže mechanických zámků – lafety, číselníky
 • Sejfové zámky
 • Elektronické zámky
 • Vstupní jednotky elektronických zámků
 • Zásady montáže elektronických zámků
 • Biometrické zámky
 •  Základní metody překonávání – otevírání ZVB

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

Zveme vás na jednodenní školení zaměřené na cylindrické vložky (2. 11. 2015)

Vážení partneři,

S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen především odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamykacích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních služeb.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Pozvánka na školení

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Odborný garant školení: Ing. Petr Koktan

Organizační garant školení: Zdenka Fišerová

Sekretariát školení: TREZOR TEST s.r.o., telefon – 284 892 997, e-mail trezortest@trezortest.cz

Místo konání školení: TREZOR TEST s.r.o., Na Vršku 67, Klecany, Praha – východ

Účastnický poplatek: 1890,- Kč na osobu  (zahrnuje informační materiál, občerstvení a DPH 21%)

Počet účastníků: minimálně 6 osob – maximálně 9 osob

Termín konání: 2. 11. 2015

Zahájení:  09:00 hod

Ukončení:  15:00 hod

 

OBSAH ŠKOLENÍ

 •   Požadavky na cylindrické vložky podle ČSN EN 1303:2005
 •   Odolnost cylindrických vložek podle ČSN EN 1627:2012 až ČSN   EN 1630:2012
 •   Přehled nedestrukční metody překonávání cylindrických vložek
 •   Přehled destrukční metody překonávání cylindrických vložek

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

 

XIX. ROČNÍK SEMINÁŘE: Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů po roce 2015

Vážení přátelé,

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav výkonu certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru..

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikační postup NBÚ 2012 – aktualizace 2015.

S tím je spojeno i další téma –  informace o nových normativních dokumentech jak již platných tak připravovaných.

Velmi rádi bychom, ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvánka na seminář v Čertousech

Úprava znění certifikátů

S platností od 13.8.2015 dochází na podnět NBÚ ke zpřesnění textace certifikátů pro vybrané skupiny výrobků vydávaných v režimu NBÚ tak, aby jejich znění bylo přesně v souladu se zněním vyhlášky č. 528/2005 Sb. (viz. www.nbu.cz). Podle tohoto předpisu jsou výrobky klasifikovány jako „uzamykací systém typ X – bezpečnostní třída RC Y“. Tato změna vychází z předpokladu, že námi vydávaný certifikát slouží jako významný podklad pro vystavení certifikátu NBÚ. Tento krok byl projednán a schválen certifikační radou odborníků dne 13.8.2015.

Děkujeme za pochopení.


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |