XX. ROČNÍK SEMINÁŘE: Současný stav certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů – systém a požadavky 2016

Vážení přátelé,

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav výkonu certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru.

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle nových aktualizací ČSN EN a EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikačního postupu NBÚ – aktualizace 2016.

S tím je spojeno i další téma –  aktuální stav uvádění stavebního kování na trh, u kterého je zákonná povinnost označení CE.

Velmi rádi bychom ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvánka na seminář v Čertousech 2016


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |