XIX. ROČNÍK SEMINÁŘE: Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů po roce 2015

Vážení přátelé,

již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav výkonu certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru..

Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067 a certifikační postup NBÚ 2012 – aktualizace 2015.

S tím je spojeno i další téma –  informace o nových normativních dokumentech jak již platných tak připravovaných.

Velmi rádi bychom, ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Petr Koktan a Ing. Kamil Maryško
jednatelé společnosti

 

Pozvánka na seminář v Čertousech


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |