Úprava znění certifikátů

S platností od 13.8.2015 dochází na podnět NBÚ ke zpřesnění textace certifikátů pro vybrané skupiny výrobků vydávaných v režimu NBÚ tak, aby jejich znění bylo přesně v souladu se zněním vyhlášky č. 528/2005 Sb. (viz. www.nbu.cz). Podle tohoto předpisu jsou výrobky klasifikovány jako „uzamykací systém typ X – bezpečnostní třída RC Y“. Tato změna vychází z předpokladu, že námi vydávaný certifikát slouží jako významný podklad pro vystavení certifikátu NBÚ. Tento krok byl projednán a schválen certifikační radou odborníků dne 13.8.2015.

Děkujeme za pochopení.


© 2020 Trezortest - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |